Prezentacja o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka” powstało jako samopomocowa grupa wsparcia kobiet dotkniętych rakiem piersi. Znaczna część kobiet przeżywa szok spowodowany diagnozą, operacją oraz lękiem przed przyszłością; trudni im rozmawiać z lekarzem, z rodziną, a nawet z psychologiem szpitalnym. Dobrze spotkać wtedy osoby, które sobie z tą chorobą poradziły.

Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka prowadzi działalność w sferze działań  pożytku publicznego i wolontariatu / o.p.p./ na rzecz osób po leczeniu raka piersi w zakresie bio- psycho społecznym i duchowym.

Wspieranie osób w trakcie leczenia i po zakończonym leczeniu obejmuje działania rehabilitacji we wszystkich obszarach życia. Każda kobieta w momencie diagnozy- rak piersi – walczy o swoje życie i zdrowie . W miarę przebiegu choroby, chce żyć tak dobrze jak to jest tylko możliwe, w obliczu poważnej , często przewlekłej choroby.

Pomagając innym – Pomagamy sobie
Motto naszego działania

Stowarzyszenie skupia kobiety nie tylko walczące z własną chorobą, ale pragnące służyć innym. Działalność organizacji to przede wszystkim prowadzenie sekcji ochotniczek , które udzielają kobietom krótko po zabiegu emocjonalnego i praktycznego wsparcia, pomagają w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia, rehabilitacji psychofizycznej, integracji środowiskowej,

Działalność stowarzyszenia to prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i prewencji raka piersi w celu poprawienia wiedzy społecznej dotyczącej zagrożenia chorobą i uświadomienia celowości tych działań.

Ruch Amazonek powstał w celu realizowania wsparcia w najtrudniejszym momencie życia, wywołanym diagnozą , chorobą , wyniszczającym leczeniem i walką o każdą sekundę życia. Amazonki pokazują że chorobę można zwyciężyć, skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się w życiu na nowo, mając za sobą tak trudne doświadczenia jak walka z chorobą nowotworową i powikłaniami związanymi z zastosowanym leczeniem.