konferencja Breast Design Days 11-12 Maj

Konferencja łącząca tematy onkoplastyki  i rekonstrukcji piersi z akcentami sztuk pięknych .
Po raz pierwszy na konferencji odbędzie się debata pacjencka , zorganizowana przez organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów leczonych z powodu raka piersi.
Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka bierze czynny udział w organizacji  forum pacjentów opracowując jeden z  bloków tematycznych.” Wsparcie psychoonkologiczne dla chorej i jej rodziny.Rola pacjenckich grup wsparcia”.
Debata pacjencka  jest dawno oczekiwaną dyskusją dotyczącą potrzeb polskich pacjentek chorujących na raka piersi w zakresie chirurgii piersi, leczenia i wsparcia we wszystkich obszarach życia.