Zarząd

Elżbieta Śmiechura
Członek Zarządu
tel. 600 093 087
Barbara Trojanowska
sekretarz
tel. 601-722-063
Ewa Maciejewska
prezez zarządu
tel. 607-641-737
Grażyna Tokarska
wiceprezes zarządu
tel. 609 800 508
Zofia Kaprot
Członek Zarządu
tel. 516 804 055
Ewa Różańska
skarbnik
tel. 608-353-533
Danuta Sokalska
Członek Zarządu
tel. 513 257 174

Komisja Rewizyjna

Alfreda Jakubowska
przewodniczący komisji rewizyjnej
Urszula Rongers
v-ce przewodniczący komisji rewizyjnej
Małgorzata Osińska
sekretarz komisji rewizyjnej