Program Pobytu Grupy Think Positive w Łodzi w dniach 27-30 kwiecień 2019

Program Pobytu Grupy Think Positive w Łodzi w dniach 27-30 kwiecień 2019

27 kwiecień 2019

Miejsce : szpital im m Kopernika Łódź ul Pabianicka 62 sala konferencyjna (  duży Kopernik)

11.00-11.30 powitanie kawowe
11.30-11.45 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników spotkania
11.45 -12.15 Przedstawienie grupy Think Positive
12.15-12.45 Przedstawienie Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka
Przedstawienie Klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej
12.45-13.15 Koncert
13.15-13.45 Catering
13.45-14.30  Poznajmy się bliżej – wymiana doświadczeń
14.30 Zakończenie spotkania ( powrót do hotelu , przygotowania uczestniczek do uroczystej kolacji)

Uroczysta Kolacja

Miejsce : Łódź,Piotrkowska 200, Karczma u Chochoła – 27 kwiecień  godz 18.00

28 kwiecień 2019

Zwiedzanie Łodzi

11.00-12.15 – Zwiedzanie Łodzi w zabytkowym tramwaju
11.00- Przystanek Przesiadkowo ul Mickiewicza/Piorkowska – (wsiadamy do tramwaju)
12.15- Przystanek Manufaktura ul Zachodnia 47 – (wysiadamy z tramwaju
12.30 – 14.30 Muzeum Miasta Łodzi ul Ogrodowa 15
15.00 -16.00- Catering – Pierogarnia – Manufaktura
16.00- 18.00 – Zwiedzanie Łodzi (pieszo) ul Piotrkowska
18.00 – Powrót do Hotelu

29 kwiecień 2019

Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi ul Wojska Polskiego 83
11.00-13.00. Spotkanie w Centrum Dialogu, wystawa czasowa, prezentacja
14.00 – Pożegnanie grupy Think Positive

The Think Positive Group Program in Lodz from 27-30 April 2019

April 27, 2019
Place: Copernicus hospital, Lodz Pabianicka Street 62 conference room (big Copernicus Science Center)
11.00-11.30 welcome coffee
11.30-11.45 Beginning of the meeting. Welcome meeting participants
11.45 -12.15 Presentation of the Think Positive group
12.15-12.45 Presentation of the Association of the Lodz Amazon Club
Presentation of the Lodz Provincial Union Clubs
12.45-13.15  Concert
13.15-13.45 Catering
13.45-14.30 Let’s get to know each other – exchange of experiences
14.30 End of the meeting (return to the hotel, preparing the participants for the gala dinner)
Gala Dinner
Place: Lodz,Piotrkowska street 200, Tavern- April 27 at 18.00

April 28, 2019
Visiting Lodz
11.00-12.15 – Sightseeing of Lodz in a historic tram
11.00- Tram stop The Change “Przesiadkowo” on Mickiewicza / Piotrkowska Streets – (we get on the streetcar)
12.15- Tram stop Manufaktura on Zachodnia Street 47 – (get off the streetcar)
12.30 – 14.30 Museum of the City of Lodz, Ogrodowa Street 15
15.00 -16.00- Catering –“Dumpling” – Manufactory
16.00-18.00 – Sightseeing of Lodz (on foot) Piotrkowska Street
18.00 – Return to the Hotel

April 29, 2019
The Marek Edelman Dialogue Center in Lodz, Wojska Polskiego Street 83
11.00-13.00. Meeting at the Dialogue Center, temporary exhibition, presentation
14.00 – Farewell to the Think Positive group

Pobierz program: Program spotkania