Projekt „Paszport Zdrowej Kobiety”

Projekt ‘Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych’ jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”, PBS Spółka z o.o. oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie. Finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne. Celem projektu jest włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących w profilaktykę niektórych typów nowotworów poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną uwzględniającą różne aspekty zdrowia pracowników. Aby zwiększyć skuteczność podjętej inicjatywy w działania profilaktyczne zostaną włączeni również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz włączenia wszystkich służb do aktywnych działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia pracujących.

Nacisk zostanie również położony na zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez stałą edukację, która jest nieodłącznym i niezwykle skutecznym elementem profilaktyki

Profilaktyka raka piersi odbędzie się w zabytkowym tramwaju. Plan przejazdu tramwajem: 14.05.2017