Projekty

Poszerzamy HERyzonty

Dnia 24 września 2016 r odbyły się w Łodzi ul Pabianicka 62 w Sali konferencyjnej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im M Kopernika warsztaty edukacyjne w ramach  kampanii Poszerzamy HERyzonty organizowane przez Federację Stowarzyszeń Amazonki , których sponsorem była firma Roche Polska .

W warsztatach uczestniczyły wolontariuszki i członkinie Stowarzyszeń Łódzkiej Unii Wojewódzkiej Amazonki i Stowarzyszeń Unii Świętokrzyskiej. W trakcie warsztatów przedstawiono prezentacje Pani dr n.med Monika Kukulska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im M Kopernika w Łodzi pt:„Algorytmy diagnostyki i leczenia systemowego raka piersi” i dr n. med. Elżbieta Marczyk z Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie pt:” Współczesne metody diagnostyki
i leczenia chirurgicznego raka piersi”. Na spotkaniu zostały  przybliżone zagadnienia związane
z diagnostyką i metodami leczenia raka piersi.

Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka składa podziękowanie za wsparcie Kampanii Firmie Roche Polska.Dzięki warsztatom „Poszerzamy HERyzonty mamy możliwość zrozumienia swojej choroby , poznania jej i uzyskania informacji o nowych  metodach  jej leczenia .