Plan pracy na rok 2021

Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka

Ze względu na zaostrzenia epidemiologiczne Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka ograniczyło działalność spowodowaną Pandemią Coronawirusa.

Działalnośc Stowarzyszenia prowadzona jest w tym okresie poprzez poradnictwo telefoniczne , email, fb/stowarzyszenieLodzkiKlubAmazonka, przekazywanie informatorów, broszur , poprzez kontakt z placówkami rehabilitacji , sklepami medycznymi, placówkami opieki domowej.

Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka prowadzi nieustannie wsparcie kobiet poprzez :

Telefon Nadziei 502 563 736

Telefon Kontaktowy Prezes Stowarzyszenia Ewa Maciejewska 607 641 737

Telefon Psycholog Stowarzyszenia mgr Ewa Witkowska 603 613 031

W okresie ograniczonej działalności Stowarzyszenia nadal prowadzona jest w sposób ciągły rehabilitacja w ramach kompleksowej terapii p/obrzekowej (obrzęk limfatyczny) w placówkach współpracujących ze stowarzyszeniem

Poradnictwo i edukacja w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego

Styczeń

działania ograniczone ze względu na pandemię Coronawirusa

Luty

działania ograniczone ze względu na pandemię Coronawirusa

18 luty g. 17.00 – Msza święta w intencji kobiet dotkniętych rakiem piersi

Archikatedra Łódzka im Św Stanisława Kostki

Marzec

działania ograniczone ze względu na pandemię Coronawirusa

Kwiecień

do 9 kwietnia ograniczone działania ze względu na pandemię Coronawirusa

13 kwiecień Profilaktyka Raka Piersi – Prezentacja on-line organizowana przez

WSBiNoZ w Łodzi ul Piotrkowska 278

26 kwiecień – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

Maj

19 maj – Zebranie Członkiń Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

Dzień Matki……………………………………………………………………………

………………. Spotkanie Łódzkiej Unii Wojewódzkiej Amazonki……………………….

Czerwiec

11 czerwiec – Profilaktyka Raka Piersi połączona z wnauką samobadania piersi na

Fantomach edukacyjnych

19 czerwiec – Powitanie Lata

Lipiec

Dyżury wolontariuszek w siedzibie Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

ul Paderewskiego 13 w każdą środę g.14-16.00

Sierpień

Dyżury wolontariuszek w siedzibie Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

ul Paderewskiego 13 w każdą środę g.14-16.00

Wrzesień

15 wrzesień – Zebranie członkiń Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka

Zebranie członków Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

……………. Wyjazd szkoleniowo –integracyjny……………………………………………………

Październik

2 październik –XXIV Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej na Jasną Górę

20 październik –Zebranie członkiń Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

Październik miesiącem Profilaktyki Raka Piersi…………………………………………………..

Listopad 

17 listopad – Zebranie członkiń Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

…………….. Msza Święta w intencji Zmarłych Kobiet Dotknietych Rakiem Piersi

Grudzień

11 grudzień – Uroczysta Wigilia

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną plan pracy na 2021 rok będzie ulegał modyfikacji w zależności od wprowadzanych obostrzeń związanych z Pandemią Coronawirusa.