Wolontariuszki łódzkiego klubu Amazonka

Nasze „ochotniczki” to kobiety po przebytej chorobie raka piersi, w pełni zrehabilitowane i spełniające określone kryteria:
  • są przynajmniej dwa lata po operacji piersi
  • przyznają się do faktu bycia amazonką
  • chcą nieść pomoc innym
  • cechuje je dystans do własnej choroby, zrównoważenie emocjonalne, umiejętność słuchania,    odpowiedzialność, dyspozycyjność
  • przechodzą szkolenia prowadzone przez profesjonalistów – psychologów i rehabilitantów

Sekcja ochotniczek działa w Stowarzyszeniu Łódzki Klub Amazonka od 1994 r. Pierwszą ochotniczką byłą B. Dąbrowska, następnie przez wiele lat prowadziła ochotniczki Janina  Król, a obecnie Jadwiga Chruściel.

Wolontariuszka – członkini Stowarzyszenia po przebytej chorobie  w pełni zrehabilitowana psychicznie i fizycznie po leczeniu raka piersi (nie krócej niż dwa lata po zakończeniu leczenia) przeszkolona wg międzynarodowego programu Reach to Recovery ( Międzynarodowy Ruch Kobiet),która chce poświęcić swój czas osobom w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej. Wolontariuszka niesie wsparcie tym osobom, które właśnie dotknęła choroba. Ochotniczki- wolontariuszki są osobami wiarygodnymi po przebytej chorobie ,dzięki przekazywanym  informacją  pokazują jak  odnaleźć  się w nowej, często kryzysowej sytuacji – diagnozy i leczenia raka piersi. Regularnie śpieszą na pomoc przerażonym sercom, słuchając niepowtarzalnej i niezaprzeczalnie prawdziwej historii pacjenta wspomagając  go swą przywróconą siłą, chęcią i wolą życia. W chorobie potrzebujemy drugiego człowieka . Poczucia by ktoś z nami po prostu był.

Głównym zadaniem podejmowanym przez Ochotniczki są wizyty w szpitalach, w których są leczone osoby mające rozpoznanie raka piersi. Podczas tych spotkań wolontariuszki rozmawiają z pacjentami i przekazują materiały edukacyjne. W Stowarzyszeniu nieprzerwanie od 1996 r czynny jest Telefon Nadziei  prowadzony w formie czynnego poradnictwa. Nasze ochotniczki pełnią dyżury w stowarzyszeniu , w trakcie których udzielają konsultacji indywidualnych  dla niezrzeszonych Amazonek i ich bliskich. Wolontariuszki włączają  się w akcje profilaktyki raka piersi skierowane do społeczeństwa mające za zadanie podniesienie wiedzy społecznej i świadomości zdrowotnej osób dorosłych i młodzieży.

Amazonki to grupa osób wspierających się wzajemnie w chorobie i w codziennym życiu  Ochotniczki to wyjątkowa grupa Amazonek, które przekazują wsparcie, dzielą sie doświadczeniem  podnoszą swoją wiedzę poprzez szkolenia, które mimo obciążeń wynikających z tej roli, niosą pomoc niejednokrotnie zagubionym pacjentom niejako na przekór własnemu doświadczeniu.